facebook twitter flickr youtube Sindicaciˇ

Antoni Verger

Presentaciˇ

antoniverger

Portaveu de l'Assemblea del PSM-Entesa a Palma i Portaveu del grup municipal de M╔S per Palma

Menu

Menu:

Categories

Mobilitat [12]
General [10]
Palma [21]
Sostenibilitat [1]
Entrevistes [7]
Palma Ara [2]
PSM-Entesa Nacionalista [1]
Aniversari [1]

CercadorPP de "Palma Mallorca": Provincianisme ranci "sin complejos"

antoniverger | 28 Novembre, 2011 17:10

Ha estat la guinda, el colofó de tota una sèrie de "modernitats" del PP de Palma. Ara resulta que Palma és Palma de Mallorca. S'imposa la visió forana, pròpia de la burocràcia estatal, "madrilenya", per damunt la visió pròpia, arrelada a la toponímia i valors tradicionals, i que reivindica Palma com una capital orgullosa, capaç de projectar-se al món per ella mateixa, amb tot el seu patrimoni arquitectònic i cultural proclamat en primera persona.

Palma és Palma, simplement, igual que Còrdova és Còrdova i no Còrdova d'Espanya (o d'Andalusia), tot i què a Argentina existeix una important ciutat amb el mateix nom. Si els cordovesos no necessiten canviar el nom oficial de la seva ciutat amb afegitons postissos, perquè nosaltres sí l'hauríem de canviar? La resposta és clara: per pur provincianisme, perquè pels nostres dirigents del PP "castellano-balear", si a la capital del regne s'estimen més denominar a la nostra ciutat "Palma de Mallorca" segur que tenen raó, segur que en saben més que nosaltres, que no som més que els acomplexats habitants d'una petita província "allende los mares".

Ningú nega que en determinats usos lingüístics sigui millor afegir "de Mallorca" o "(Mallorca)" a la denominació de la nostra capital, per distingir-la i evitar equívocs. Però d'aquí a modificar la denominació oficial de Palma, "castellanitzant-la" en contra del que diu l'Estatut, la llei, i tots els criteris tècnics i científics autoritzats, hi ha un llarg camí que mai ningú s'hauria d'haver atrevit a recòrrer. I molt manco ara, en què la ciutadania està esperant dels governants que dediquin totes les seves energies a impulsar polítiques d'ocupació i reactivació econòmica enlloc de perdre el temps en debats estèrils, ja resolts des de tots els punts de vista fa molt de temps.

Tot això és encara més preocupant, si ho sumam a tota una sèrie d'actuacions irracionals, curtes de mires i provincianes d'un PP de Palma, sí, sí, de Palma!, que massa vegades sembla que ha perdut completament el nord. En només cinc mesos de "gestió" hem pogut tocar amb les mans "iniciatives" del PP tan "modernes" com la destrucció del carril bici d'Avingudes, la irrupció de cotxes i camions dins l'eix cívic de Blanquerna, l'abandonament del projecte del tramvia, o deixar en l'estacada la rehabilitació i posada en valor d'una arquitectura d'habitatges socials dels 50 al Camp Redó, substituint-la pel model de "nou ric" d'esbucar-ho tot i construir nous edificis impersonals, sense cap caràcter. Queda clar idò, que tenim al capdavant del govern municipal de Palma a la dreta més rància i cavernícola de tot Europa, capaç fins i tot de "vendre" el nom de la ciutat per pur provincianisme i complexe d'inferioritat, i que no fa altre cosa que passes cap a una ciutat cada vegada menys moderna, europea i habitable.

Sincerament, Palma no se mereix tan mals "gestors". No ens queda altre que lluitar molt, amb insistència i arguments sòlids, per aconseguir frenar entre tots determinades decisions i dinàmiques, i perquè venguin temps millors el més aviat possible per la nostra ciutat.                   


Posted in Palma . Comentaris: (8). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

"Corea", o la "seguretat" jurÝdica del PP

antoniverger | 09 Novembre, 2011 21:44

El PP de Palma no deixa tornar a ca seva als veïnats del bloc XII de "Corea", les obres de remodelació del qual ja estan executades en un 40%.
Els "adalids" de la seguretat jurídica estan abusant de gent molt senzilla i humil, i ja fa setmanes que els hi diuen que no podran tornar a ca seva, incomplint el pacte que signaren veïnats i Ajuntament la legislatura passada. Els pressionen perquè renunciïn a canvi d'una casa a una altra banda. Però ells només tenen clar, que VOLEN TORNAR A CA SEVA!
Compartim la indignació de gent gran, treballadora, que du vivint a "Corea" tota la vida, i que ara se troba amb que n'Isern els deixa sense ca seva. I tot això sense cap justificació objectiva. Fa l'impressió que el PP simplement vol aconseguir un objectiu polític, és a dir, que el bloc XII no es converteixi en un exponent de com podria quedar la rehabilitació integral del barri iniciada en l'anterior legislatura. No és cap qüestió econòmica, perquè pagar i indemnitzar a l'empresa constructora i donar un pis als veïnats a una altra banda els hi serà molt més car que acabar les obres de remodelació del bloc XII i deixar que els veïnats tornin a les seves propietats. No hi ha dret! Ni SEGURETAT JURÍDICA per ciutadans humils i treballadors. Està clar que la seguretat jurídica del PP consisteix en legalitzar ocupacions il·legals de sòl rústic per part de grans empreses (Son Garcíes Vell) o permetre urbanitzacions a les darreres zones naturals de Palma (Ses Fontanelles). 
Estic empegueït de formar part d'un consistori que tracta així als seus veïnats més indefensos. No descansarem fins que rectifiquin l'aberració que estan comentent.   

Posted in Palma . Comentaris: (2). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Company: Al conseller d'immobilitat no li surten els n˙meros

antoniverger | 05 Novembre, 2011 02:57

En Biel Company volia ser conseller d'Agricultura. Quan en Bauzà li va demanar va acceptar totd'una, satisfet de poder "manejar" a la fí el sector agrari balear d'acord amb el seu criteri. Del que no era conscient en aquell moment en Biel "mena" era del "petit detall" de què, juntament amb les competències d'Agricultura, en José Ramón li endossava també "menudències" competencials com Medi Ambient, Territori i Mobilitat. 

Company, qui, segons ha confessat, l'únic contacte que havia tengut amb el tren era una curiosa afició a comptar els passatgers que viatjaven dins els combois ferroviaris, de cop se va trobar "gestionant" el transport col·lectiu de Mallorca, quan ni ho esperava ni l'interessava.

Només així s'entén la inoperància, desinterès i, sobretot, desconeixement que manifesta el conseller d'Agricultura i Immobilitat cada vegada que bada boca en temes de transport públic. La darrera "ocurrència" ha estat dir que cada usuari del tren i el metro costa al govern 13,5 Euros. Una xifra completament FALSA.

Anem per parts. Les despeses totals de funcionament (personal, combustible, neteja i manteniment de línies i unitats mòbils) del sistema ferroviari (tren+metro) sumaven el 2010 un total de 25,5 milions d'Euros (veure despesa corrent als pressuposts de SFM). La xarxa ferroviària va tenir 5,5 milions d'usuaris el 2010 i uns ingressos per recaptació/patrimonials de 9 milions. Així, el "déficit" de funcionament del sistema ferroviari, costos d'explotació menys ingressos tarifaris, seria de 16,5 milions d'Euros anual. Per tant, cada usuari de tren i metro li "costa" a l'administració 3 Euros. Com pot dir l'inefable Company que són 13,5 Euros! Tal vegada ganes de desprestigiar el transport ferroviari? O és que el conseller suma als costos d'explotació estrictes el pagament d'interessos i amortitzacions del préstec de les obres del Metro (que per cert, s'han de pagar fins el 2030)?!

Però això no acaba aquí. El plantejament de'n Company cau en una altra tergiversació enganyosa, mesclar tren i metro. Si els separam, resulta que les despeses de funcionament del tren estrictament considerat (corredor Palma-Inca-Sa Pobla i Manacor) són d'uns 15 milions d'Euros. Els ingressos per tarifes que es recapten dels 4,2 milions d'usuaris són un total de 8 milions. Per tant, el "déficit" que generaria el servei de tren, resultant de restar 15 de despeses menys 8 d'ingressos, seria de 7 milions d'Euros. És a dir, se pot afirmar sense por d'equivocar-nos que cada usuari de tren "costa" a l'administració un total de 1'6 Euros (7 dividit entre 4,2). Això sense comptar les externalitats positives del transport ferroviari, que aconsegueix disminuir contaminació, sinistralitat, congestió de trànsit, despeses sanitàries, etc.

En qualsevol cas, resulta que els 13,5 Euros afirmats per Company són realment 1,6 Euros. Per què tergiversa les xifres Sr.Company? Per què suma a les despeses d'explotació les despeses bancàries per pagar les obres del Metro? I per què mescla tren i metro? No és just que carregui damunt les esquenes dels sofrits usuaris del transport ferroviari les culpes d'unes obres de Metro, producte de la megalomania de'n Jaume Matas, i els "acusi" ara de "costar" massa a l'administració. És una injustícia i una falsedat.

Però el més preocupant de tot això no són les "declaracions" en sí del megaconseller sinó la intencionalitat que amaguen. Que no és altra que justificar l'augment de tarifes, la reducció de freqüències, i la paralització de les obres de tren entre Manacor i Artà.

És evident que ni el conseller ni el Govern creuen en el projecte de reobertura de la línia entre Manacor i Artà, tot i què paradoxalment va ser el PP qui va incloure aquestes obres dins el Pla director sectorial de Transports l'any 2006. El Govern Bauzà ha seguit invertint en infraestructures tan discutibles com el Palau de Congressos i no ha destinat un sol Euro a seguir amb les obres ja iniciades del Manacor-Artà, malgrat sap que recuperaria immediatament els doblers dels pressuposts de l'Estat. Perquè és cert que l'Estat no ha complit posant als seus pressuposts totes les partides incloses al Conveni que són necessàries per seguir amb totes les obres ja adjudicades pel Govern de les Illes, però també és cert que l'Estat sí té ara mateix com a mínim 53 milions d'Euros disponibles i pressupostats (entre fons estatutaris i conveni del tramvia) per destinar al tren de Llevant. Només s'està a l'espera que el Govern de les Illes justifiqui davant Madrid el pagament de les obres ja executades als contractistes perquè el Ministeri aboni al Govern de les Illes unes quanties ja consignades als pressuposts estatals.

Així idò, en Company té dues alternatives. Una, seguir les obres ja  iniciades i executades en un 50%, o dues, gastar molt de milions d'Euros en desfer allò ja fet per al final no tenir res. El que no pot passar de cap manera és deixar les obres així com estan més temps. Això no és cap alternativa possible. I escollir la segona alternativa, renunciar al projecte Manacor-Artà quan ja està en avançat estat d'execució, és una autèntica barbaritat i una irresponsabilitat. 

Per tot això, al conseller Company només li queda  una alternativa. A més de dedicar els seus esforços i desvetlaments al malmès sector agrari balear, haurà de fer feina també per aconseguir que tan el Govern de les Illes com el Govern de l'Estat, prioritzin una miqueta el transport col·lectiu, la mobilitat sostenible, i la comarca de Llevant. Enlloc de dedicar recursos a altres "cosetes" com el Palau de Congressos, segons cinturons o l'AVE Madrid-Galícia (300 milions més d'Euros licitats fa només 2 mesos), ambdós governs haurien de dedicar els esforços necessaris per, superant els lògics problemes i ralentiments derivats de la difícil situació pressupostària, poder acabar el més aviat possible unes obres que suposen una millora substancial del transport públic de Mallorca i que fa 10 anys que la gent de la comarca reclama amb insistència.

Sr Company, faci feina i deixi de desprestigiar el transport col·lectiu amb declaracions poc raonades i falses. No desfaci tot lo fet en l'anterior legislatura. Acabi les obres del tren de Llevant i no vulgui passar a la història com el conseller d'Immobilitat.


Posted in Mobilitat . Comentaris: (16). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent