facebook twitter flickr youtube Sindicaciˇ

Antoni Verger

Presentaciˇ

antoniverger

Portaveu de l'Assemblea del PSM-Entesa a Palma i Portaveu del grup municipal de M╔S per Palma

Menu

Menu:

Categories

Mobilitat [12]
General [10]
Palma [21]
Sostenibilitat [1]
Entrevistes [7]
Palma Ara [2]
PSM-Entesa Nacionalista [1]
Aniversari [1]

CercadorPP de "Palma Mallorca": Provincianisme ranci "sin complejos"

antoniverger | 28 Novembre, 2011 17:10

Ha estat la guinda, el colofó de tota una sèrie de "modernitats" del PP de Palma. Ara resulta que Palma és Palma de Mallorca. S'imposa la visió forana, pròpia de la burocràcia estatal, "madrilenya", per damunt la visió pròpia, arrelada a la toponímia i valors tradicionals, i que reivindica Palma com una capital orgullosa, capaç de projectar-se al món per ella mateixa, amb tot el seu patrimoni arquitectònic i cultural proclamat en primera persona.

Palma és Palma, simplement, igual que Còrdova és Còrdova i no Còrdova d'Espanya (o d'Andalusia), tot i què a Argentina existeix una important ciutat amb el mateix nom. Si els cordovesos no necessiten canviar el nom oficial de la seva ciutat amb afegitons postissos, perquè nosaltres sí l'hauríem de canviar? La resposta és clara: per pur provincianisme, perquè pels nostres dirigents del PP "castellano-balear", si a la capital del regne s'estimen més denominar a la nostra ciutat "Palma de Mallorca" segur que tenen raó, segur que en saben més que nosaltres, que no som més que els acomplexats habitants d'una petita província "allende los mares".

Ningú nega que en determinats usos lingüístics sigui millor afegir "de Mallorca" o "(Mallorca)" a la denominació de la nostra capital, per distingir-la i evitar equívocs. Però d'aquí a modificar la denominació oficial de Palma, "castellanitzant-la" en contra del que diu l'Estatut, la llei, i tots els criteris tècnics i científics autoritzats, hi ha un llarg camí que mai ningú s'hauria d'haver atrevit a recòrrer. I molt manco ara, en què la ciutadania està esperant dels governants que dediquin totes les seves energies a impulsar polítiques d'ocupació i reactivació econòmica enlloc de perdre el temps en debats estèrils, ja resolts des de tots els punts de vista fa molt de temps.

Tot això és encara més preocupant, si ho sumam a tota una sèrie d'actuacions irracionals, curtes de mires i provincianes d'un PP de Palma, sí, sí, de Palma!, que massa vegades sembla que ha perdut completament el nord. En només cinc mesos de "gestió" hem pogut tocar amb les mans "iniciatives" del PP tan "modernes" com la destrucció del carril bici d'Avingudes, la irrupció de cotxes i camions dins l'eix cívic de Blanquerna, l'abandonament del projecte del tramvia, o deixar en l'estacada la rehabilitació i posada en valor d'una arquitectura d'habitatges socials dels 50 al Camp Redó, substituint-la pel model de "nou ric" d'esbucar-ho tot i construir nous edificis impersonals, sense cap caràcter. Queda clar idò, que tenim al capdavant del govern municipal de Palma a la dreta més rància i cavernícola de tot Europa, capaç fins i tot de "vendre" el nom de la ciutat per pur provincianisme i complexe d'inferioritat, i que no fa altre cosa que passes cap a una ciutat cada vegada menys moderna, europea i habitable.

Sincerament, Palma no se mereix tan mals "gestors". No ens queda altre que lluitar molt, amb insistència i arguments sòlids, per aconseguir frenar entre tots determinades decisions i dinàmiques, i perquè venguin temps millors el més aviat possible per la nostra ciutat.                   


Posted in Palma . Comentaris: (8). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

"Corea", o la "seguretat" jurÝdica del PP

antoniverger | 09 Novembre, 2011 21:44

El PP de Palma no deixa tornar a ca seva als veïnats del bloc XII de "Corea", les obres de remodelació del qual ja estan executades en un 40%.
Els "adalids" de la seguretat jurídica estan abusant de gent molt senzilla i humil, i ja fa setmanes que els hi diuen que no podran tornar a ca seva, incomplint el pacte que signaren veïnats i Ajuntament la legislatura passada. Els pressionen perquè renunciïn a canvi d'una casa a una altra banda. Però ells només tenen clar, que VOLEN TORNAR A CA SEVA!
Compartim la indignació de gent gran, treballadora, que du vivint a "Corea" tota la vida, i que ara se troba amb que n'Isern els deixa sense ca seva. I tot això sense cap justificació objectiva. Fa l'impressió que el PP simplement vol aconseguir un objectiu polític, és a dir, que el bloc XII no es converteixi en un exponent de com podria quedar la rehabilitació integral del barri iniciada en l'anterior legislatura. No és cap qüestió econòmica, perquè pagar i indemnitzar a l'empresa constructora i donar un pis als veïnats a una altra banda els hi serà molt més car que acabar les obres de remodelació del bloc XII i deixar que els veïnats tornin a les seves propietats. No hi ha dret! Ni SEGURETAT JURÍDICA per ciutadans humils i treballadors. Està clar que la seguretat jurídica del PP consisteix en legalitzar ocupacions il·legals de sòl rústic per part de grans empreses (Son Garcíes Vell) o permetre urbanitzacions a les darreres zones naturals de Palma (Ses Fontanelles). 
Estic empegueït de formar part d'un consistori que tracta així als seus veïnats més indefensos. No descansarem fins que rectifiquin l'aberració que estan comentent.   

Posted in Palma . Comentaris: (2). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Company: Al conseller d'immobilitat no li surten els n˙meros

antoniverger | 05 Novembre, 2011 02:57

En Biel Company volia ser conseller d'Agricultura. Quan en Bauzà li va demanar va acceptar totd'una, satisfet de poder "manejar" a la fí el sector agrari balear d'acord amb el seu criteri. Del que no era conscient en aquell moment en Biel "mena" era del "petit detall" de què, juntament amb les competències d'Agricultura, en José Ramón li endossava també "menudències" competencials com Medi Ambient, Territori i Mobilitat. 

Company, qui, segons ha confessat, l'únic contacte que havia tengut amb el tren era una curiosa afició a comptar els passatgers que viatjaven dins els combois ferroviaris, de cop se va trobar "gestionant" el transport col·lectiu de Mallorca, quan ni ho esperava ni l'interessava.

Només així s'entén la inoperància, desinterès i, sobretot, desconeixement que manifesta el conseller d'Agricultura i Immobilitat cada vegada que bada boca en temes de transport públic. La darrera "ocurrència" ha estat dir que cada usuari del tren i el metro costa al govern 13,5 Euros. Una xifra completament FALSA.

Anem per parts. Les despeses totals de funcionament (personal, combustible, neteja i manteniment de línies i unitats mòbils) del sistema ferroviari (tren+metro) sumaven el 2010 un total de 25,5 milions d'Euros (veure despesa corrent als pressuposts de SFM). La xarxa ferroviària va tenir 5,5 milions d'usuaris el 2010 i uns ingressos per recaptació/patrimonials de 9 milions. Així, el "déficit" de funcionament del sistema ferroviari, costos d'explotació menys ingressos tarifaris, seria de 16,5 milions d'Euros anual. Per tant, cada usuari de tren i metro li "costa" a l'administració 3 Euros. Com pot dir l'inefable Company que són 13,5 Euros! Tal vegada ganes de desprestigiar el transport ferroviari? O és que el conseller suma als costos d'explotació estrictes el pagament d'interessos i amortitzacions del préstec de les obres del Metro (que per cert, s'han de pagar fins el 2030)?!

Però això no acaba aquí. El plantejament de'n Company cau en una altra tergiversació enganyosa, mesclar tren i metro. Si els separam, resulta que les despeses de funcionament del tren estrictament considerat (corredor Palma-Inca-Sa Pobla i Manacor) són d'uns 15 milions d'Euros. Els ingressos per tarifes que es recapten dels 4,2 milions d'usuaris són un total de 8 milions. Per tant, el "déficit" que generaria el servei de tren, resultant de restar 15 de despeses menys 8 d'ingressos, seria de 7 milions d'Euros. És a dir, se pot afirmar sense por d'equivocar-nos que cada usuari de tren "costa" a l'administració un total de 1'6 Euros (7 dividit entre 4,2). Això sense comptar les externalitats positives del transport ferroviari, que aconsegueix disminuir contaminació, sinistralitat, congestió de trànsit, despeses sanitàries, etc.

En qualsevol cas, resulta que els 13,5 Euros afirmats per Company són realment 1,6 Euros. Per què tergiversa les xifres Sr.Company? Per què suma a les despeses d'explotació les despeses bancàries per pagar les obres del Metro? I per què mescla tren i metro? No és just que carregui damunt les esquenes dels sofrits usuaris del transport ferroviari les culpes d'unes obres de Metro, producte de la megalomania de'n Jaume Matas, i els "acusi" ara de "costar" massa a l'administració. És una injustícia i una falsedat.

Però el més preocupant de tot això no són les "declaracions" en sí del megaconseller sinó la intencionalitat que amaguen. Que no és altra que justificar l'augment de tarifes, la reducció de freqüències, i la paralització de les obres de tren entre Manacor i Artà.

És evident que ni el conseller ni el Govern creuen en el projecte de reobertura de la línia entre Manacor i Artà, tot i què paradoxalment va ser el PP qui va incloure aquestes obres dins el Pla director sectorial de Transports l'any 2006. El Govern Bauzà ha seguit invertint en infraestructures tan discutibles com el Palau de Congressos i no ha destinat un sol Euro a seguir amb les obres ja iniciades del Manacor-Artà, malgrat sap que recuperaria immediatament els doblers dels pressuposts de l'Estat. Perquè és cert que l'Estat no ha complit posant als seus pressuposts totes les partides incloses al Conveni que són necessàries per seguir amb totes les obres ja adjudicades pel Govern de les Illes, però també és cert que l'Estat sí té ara mateix com a mínim 53 milions d'Euros disponibles i pressupostats (entre fons estatutaris i conveni del tramvia) per destinar al tren de Llevant. Només s'està a l'espera que el Govern de les Illes justifiqui davant Madrid el pagament de les obres ja executades als contractistes perquè el Ministeri aboni al Govern de les Illes unes quanties ja consignades als pressuposts estatals.

Així idò, en Company té dues alternatives. Una, seguir les obres ja  iniciades i executades en un 50%, o dues, gastar molt de milions d'Euros en desfer allò ja fet per al final no tenir res. El que no pot passar de cap manera és deixar les obres així com estan més temps. Això no és cap alternativa possible. I escollir la segona alternativa, renunciar al projecte Manacor-Artà quan ja està en avançat estat d'execució, és una autèntica barbaritat i una irresponsabilitat. 

Per tot això, al conseller Company només li queda  una alternativa. A més de dedicar els seus esforços i desvetlaments al malmès sector agrari balear, haurà de fer feina també per aconseguir que tan el Govern de les Illes com el Govern de l'Estat, prioritzin una miqueta el transport col·lectiu, la mobilitat sostenible, i la comarca de Llevant. Enlloc de dedicar recursos a altres "cosetes" com el Palau de Congressos, segons cinturons o l'AVE Madrid-Galícia (300 milions més d'Euros licitats fa només 2 mesos), ambdós governs haurien de dedicar els esforços necessaris per, superant els lògics problemes i ralentiments derivats de la difícil situació pressupostària, poder acabar el més aviat possible unes obres que suposen una millora substancial del transport públic de Mallorca i que fa 10 anys que la gent de la comarca reclama amb insistència.

Sr Company, faci feina i deixi de desprestigiar el transport col·lectiu amb declaracions poc raonades i falses. No desfaci tot lo fet en l'anterior legislatura. Acabi les obres del tren de Llevant i no vulgui passar a la història com el conseller d'Immobilitat.


Posted in Mobilitat . Comentaris: (16). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Blanquerna, tramvia, carril bici: El PP mÚs radical i delirant

antoniverger | 18 Juliol, 2011 13:42

Blanquerna, un eix cívic a l'Eixample palmesà, peatonal des de desembre de 2010, un èxit social indiscutible, famílies passejant tranquil·lament, gent conversant enmig del carrer, pares i mares amb cotxets, terrasses animades, nins jugant.

Decisió "política" del PP de'n Mateu Isern? A partir de dia 6 de juliol, que els cotxes i motos tornin circular al llarg de casi la meitat del carrer i puguin aparcar durant 10 minuts!! La única ciutat d'Europa on un eix cívic que funciona és "castigat" amb la interferència dels cotxes, podent provocar inclús situacions de perill pels vianants. Una decisió pressa en contra d'una aclaparadora majoria de veïnats (també d'una majoria de comerciants). Una autèntica aberració. Un retrocès en contra dels temps i de la ciutadania. 

Motiu de la decisió? Compromissos "polítics" adquirits abans d'eleccions amb alguns pocs comerciants.

Conclusió? L'interès general, a norris!

Tramvia de la badia de Palma: Projecte inclòs dins el Pla Director Sectorial de Transports (PDST) per un govern del PP (2006). Impulsat i tramitat pel pacte de progrés durant el període 2007-2011. Ja ha superat vàries fases de la tramitació administrativa, informació pública i les obres podrien començar a finals de 2012. Els estudis de demanda garanteixen entre 12 i 14 millons d'usuaris anuals el primer any de funcionament. L'explotació no generaria déficit. Una solució de transport públic modern, ecològic, amb capacitat de transportar més viatgers i més ràpid que unes línees de l'EMT que, com la 15 (Palma-S'Arenal), van massa saturades, durant massa moments al dia, massa mesos a l'any. Una solució de transport públic a la "europea", sufragada amb els fons estatutaris pel govern central, que millora la mobilitat dels residents i dels nostres visitants, significant un valor afegit important pel producte turístic de la Platja de Palma. Un element dinamitzador de l'economia, una infraestructura basada en les noves tecnologies, la reducció d'emissions, necessària per donar una resposta més potent de transport públic a una determinada franja. Tots els experts en mobilitat internacionals que han conegut el projecte han avalat la seva viabilitat i necessarietat.

Decisió "política" del PP de'n Mateu Isern? Paralització del projecte de tramvia!! Apostam pel Metro?! Siguem seriosos, cap anàlisi mínimament rigorós justificarà la viabilitat d'una línia de Metro a Palma. Se necessita una demanda potencial d'usuaris per justificar la inversió que està molt enfora de les demandes que podria arribar a tenir qualsevol línia de metro a la nostra ciutat. En canvi, tots els estudis tècnics afirmen la viabilitat i necessarietat del tramvia de la badia de Palma.

Motiu de la paralització? El tramvia és molt car. Tothom sap (menys el PP de Palma, clar), que un km. de Metro costa una mitjana de 4 vegades més que un km. de tramvia!! A més, sempre ha quedat clar que el tramvia és una infraestructura que ha de finançar un Estat espanyol que du anys invertints quantitats ingents de doblers a la península en AVE's. Així va quedar plasmat també a l'Estatut d'Autonomia, que garanteix uns fons estatals anuals a invertir en una sèrie de infraestructures, com les de transport públic. Tots som conscients de les dificultats pressupostàries actuals de l'administració, però això no vol dir que no s'hagin de seguir fent totes les tramitacions necessàries perquè el tramvia sigui una realitat al moment en què la situació millori. 

Conclusió? L'interès general, a la mar! 

Carril bici d'Avingudes: Un gran èxit. En molt poc temps, mils de ciclistes circulen diàriament pel carril. S'ha de  tenir en compte que els canvis en les pautes de mobilitat són lents. Compleix una funció de vehicular i distribuir tots els viatges en bici que arriben al centre mitjançant la xarxa radial de carrils. La possibilitat de poder circular amb uns mínims de seguretat en bicicleta per Palma (sense carril era perillós) fa que molts de ciutadans passin a desplaçar-se en bici per la ciutat, reduint-se emissions, renous, ocupació d'espai públic pels cotxes, etc. No se compleixen els vaticinis catàstrofistes de col·lapse total a les avingudes.

Decisió "política" del PP de'n Mateu Isern? Suprimir el carril bici d'Avingudes i substituir-lo per un traçat aberrant, llarg, sinuòs, perillós, amb circulació compartida amb cotxes (no hi ha carril !!), i amb vianants (pen mig de la Plaça Espanya!). Un esperpèntic "carril bici" que costarà, en època d'austeritat, 200.000 Euros!! i que no complirà la funció que compleix actualment el carril d'Avingudes. 

Motiu de la "gran" decisió? Donar resposta a queixes de taxistes i comerciants!! No comment. Evitar el col·lapse?! Però encara no han entès que el col·lapse el provocaran ells amb aquesta política de donar facilitats al cotxe i empitjorar les possibilitats dels desplaçaments en mitjans alternatius?!?!

Conclusió? Que Déu ens agafi confessats! 

La conclusió de tot plegat és que el govern de la ciutat està en mans d'un PP radicalitzat, que pren decisions delirants sense la més mínima fonamentació ni contemplació. Els temes de mobilitat no són estrictament de dretes o d'esquerres. Són temes amb un component tècnic elevat, objectivables, amb estàndards internacionals. No pot ser que en ple 2011 estiguem discutint a Palma, una ciutat europea, una capital de la Mediterrània Occidental, sobre si han de tornar circular cotxes per un carrer peatonalitzat amb èxit, o sobre si suprimim carrils bicis enlloc d'ampliar la xarxa, o sobre si Metro o Tramvia. NO POT SER!!

L'única discussió possible entre dreta i esquerra en aquest camp de la mobilitat és sobre la velocitat i l'impuls dels canvis. Normalment l'esquerra fa avançar amb més decisió els canvis, animada per la persecució de l'interès general sobre qualsevol altre interès o consideració. Però la decisió sobre que toca fer-se a cada cas, en funció de les característiques de cada ciutat, se pot objectivar al màxim i hauria de quedar fóra de la discusió partidista. 

Les decissions del PP de Palma són un autèntic deliri. S'ha de fer un Metro si els números surten per fer un Metro i un Tramvia si els números són de Tramvia. I a Palma els números surten per fer Tramvia. És una qüestió objectiva.

I s'han de peatonalitzar carrers i estendre les xarxes de carrils bici perquè així ho exigeixen els paràmetres de la nova mobilitat a les ciutats del nostre entorn. Per organitzar millor les nostres ciutats i guanyar qualitat de vida. Ni més ni pus. Aquest tipus de polítiques de mobilitat les duen a terme tots els governs de ciutats europees, independentment del seu color polític. També fa tramvies, carrers peatonals i carrils bici el PP a ciutats de la resta de l'Estat.

La pregunta és: Perquè tenim tan mala sort? Perquè tenim a Palma la dreta més obtusa i cavernícola de tot l'Estat? Perquè els ciutadans de Palma hem de patir el PP més indocumentat i rudimentari de tot Espanya?

La resposta és clara: perquè la ciutadania els ha votat majoritàriament.

Però el que no haurien d'oblidar J M Rodríguez, Gijón, Isern i Cia. és que la immensa majoria de ciutadans que dipositaren dia 22 de maig la confiança en la candidatura de'n Mateu Isern ho fèren amb l'esperança de què el PP fés les coses bé. I en temes de mobilitat està bastant clar, se pot objectivar molt, quines coses estan bé i quines estan malament. Fins ara totes les decisions del PP de Palma en aquesta matèria són nefastes, retrògrades, indocumentades. Pel bé de la ciutat esperem que en algun moment rectifiquin. Bastaria consultàssin una mica a alguns experts en la matèria. N'hi ha molts de dretes!

Des del grup municipal del PSM-IV-ExM no ens cansarem de denunciar aquesta deriva delirant del batle Isern i el seu equip, posant sobre la taula tots els arguments necessaris perquè puguin comprovar que s'estan equivocant greument. Desitj de veres que entrin dins la racionalitat i rectifiquin. Palma no se mereix aquesta involució.        

 

Posted in Entrevistes . Comentaris: (16). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Tota Palma Ús Plaša IslÓndia: La polÝtica ha de canviar

antoniverger | 26 Maig, 2011 09:51

Després de mesos recorrent els barris i pobles de Palma, conversant amb centenars de persones molt diverses, la meva conclusió és clara: La manera de fer política ha de canviar.

La gent està cansada de les macroorganitzacions polítiques, la gent està farta d'un establishment polític representat per PP-PSOE, que pren decisions en contra del criteri o opinió dels seus votants sense la més mínima contemplació. La corrupció política, els retalls socials (allargament de l'edat de jubilació, congelació de pensions, baixada dels sous dels policies, infermeres, professors, etc.), la Llei Sinde, el vot en contra de volar en classe turista dels europarlamentaris, etc. són alguns dels darrers exemples d'accions o decisions presses per élits polítiques completament al marge del pensament o sentiments de la majoria de la població. PP-PSOE són estructures molt jerarquitzades, amb pocs mecanismes de democràcia interna, i que per tot això, viuen impermeables i al marge dels imputs que els puguin arribar de la societat real. L'escletxa oberta entre ciutadania i les grans organitzacions polítiques és tan gran que pot arribar a tenir conseqüències inimaginables. 

Ara mateix, la disjunctiva per partits o forces polítiques com PSM-IV-ExM és si ens convertim en part del problema del divorci entre "polítics" i "ciutadans" o si, per contra, ens convertim en instrument per vehicular el canvi que la societat demana cap a una altra manera de fer política.

Forces polítiques com la nostra, d'àmbit insular, organitzacions petites on tothom es coneix, ja varen néixer amb vocació de fer política de proximitat, arrelada a la realitat social. Era una necessitat, l'única arma que ens podia permetre sobreviure en una competició desigual amb grans partits estatals, amb molts més recursos i presència mediàtica.

Ja fa anys que denuciam que els poders polítics estatals, independentment de si governa el PP o el PSOE, castiguen la ciutadania balear amb un mal finançament que converteix els nostres serveis públics d'educació, salut, transport públic, conservació de la natura, etc, en molt deficients. Fa molt d'anys també que lluitam contra projectes impulsats pel PP, casi sempre "centrat" en la defensa dels interessos especulatius d'uns pocs, participant a mobilitzacions per salvar espais com Sa Dragonera, Cabrera, Es Trenc, Ses Fontanelles, Mondragó, Es Guix, Son Real, etc.

Per tot això, la cultura política de les nostres organitzacions està impregnada de concepetes com participació ciutadana, horitzontalitat, consultes populars, pressuposts participatius, radicalització democràtica, lluita contra els grans poders globals i locals, et. La nostra manera tradicional de fer i pensar la política entronca perfectament amb una gran part de les demandes que van quedant plasmades als manifests del 15-M i amb una necessitat social de canvi que es percep quan xerres directa i francament amb molt de ciutadans.

El gran repte ara és tornar fer de la política la salvaguarda de la ciutadania front els abusos d'uns poders que sempre intentaran fer valer els seus interessos en contra nostra. Si des dels partits no escoltam, si no ens adaptam a aquesta ànsia de canvi, el malestar anirà creixent i aviat no representarem a ningú. Pareix que macroorganitzacions com PP-PSOE, molt instal·lades en una manera de fer que genera rebuig, difícilment podran liderar una renovació del sistema polític. En canvi, formacions com PSM-IV-ExM, l'esquerra plural, ecologista i sobiranista, tenim l'oportunitat i el repte de transformar substancialment la manera de fer i vehicular un canvi que la societat demanda amb urgència. Només ho aconseguirem si ens prenim seriosament el que es diu a carrers i places i aprofondim de manera decidida en el que duim als nostres programes en quan a radicalització democràtica. Si no ho feim així, serem percebuts i rebutjats com a part del problema.      

Posted in General . Comentaris: (24). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent